Nieuwe versie: Tracking

april 2012

Er is een nieuwe versie van de tracking functionaliteit van de RNA Toolset. Er waren al eerder tracking gegevens per item op te roepen met de "properties" optie in het context-menu bij een item. Daarnaast krijg je nu vanuit het menu "application / tracking" een volledig overzicht van tracking gegevens. Deze gegevens kunnen in het nieuwe tracking tabblad gesorteerd worden op datum, soort actie, gebruiker, structuur en item type. Vanuit het tabblad kan direct een specifiek item opgeroepen worden. meer... 

Nieuw: multi-values in Thesaurus en MetadataRecord Converters

maart 2012

De nieuwe versie van de import functionaliteit van de RNA Toolset kan eigenschappen met multie-values verwerken. Dat wil zeggen dat er in de import-tabellen van de RNA Thesaurus Converter en de RNA MetadataRecord Converter cellen met meerdere waardes voor mogen komen. Deze waardes dienen gescheiden te zijn door de lettercombinatie spatie-pipe-spatie (" | "). Multi-values kunnen toegepast worden op alternative labels en alle predicates. meer...

Nieuw: merge in MetadataRecord Converter

maart 2012

In de nieuwe versie van de RNA MetadataRecord Converter kunnen items gemerged worden. Het gaat om items waarvan bij import in de Converter geconstateerd is dat ze gelijke identiefiers hebben. Met een druk op de knop kunnen deze items gemerged worden: alle alternative labels worden in het eerste van de dubbele items bij elkaar gezet, waarden van predicates worden, als ze niet al voorkomen, als multi-value bij elkaar opgeteld. meer...

  • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012