LinkManager

Met de LinkManager functionaliteit kunnen data uit een RNA-omgeving en een externe (niet-RNA) omgeving op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld worden. Het is een losse, relatief onafhankelijke en simpele  oplossing. Het werkt als volgt:

  • In de RNA-omgeving bevinden zich content items (bijvoorbeeld concepten in een thesaurus structuur).
  • In een externe omgeving bevinden zich items (bijvoorbeeld records) met één of meer vergelijkbare eigenschappen als in de content items (bijvoorbeeld labels,  identifiers, of andere data).
  • Bij de RNA-omgeving bevindt zich een LinkManager voor koppeling met externe omgeving. Deze bestaat uit (1) een Link API en (2) een index.
  • De externe omgeving zorgt voor de eigen communicatie met de LinkManager.

Deze opzet is weergegeven in onderstaande afbeelding.

De RNA-omgeving en de externe omgeving kunnen nu het volgende doen met elkaars data die via de LinkManager in de index is opgeslagen:

  • Als de externe omgeving gekoppeld is via LinkManager dan kan deze "alles" doen met de opgeslagen data van de RNA-omgeving.
  • Als de externe omgeving gekoppeld is en er wordt geregistreerd, dan kan de RNA-omgeving "alles" (wat is geregistreerd) doen met de opgeslagen data van de externe omgeving - op het niveau van de koppeling.

De LinkManager is een optionele module. Zij moet afhankelijk van de specifieke RNA-omgeving en van de beoogde toepassing apart geconfigureerd worden.

  • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012