Modellering

Basisprincipes

Predicates, domain en range

In de RNA-omgeving wordt gebruik gemaakt van de RDF  principes van het linken van data, waarbij twee entiteiten, een subject en een object, aan elkaar gekoppeld worden door een eigenschap, het predicate. Een voorbeeld:

 • subject: Darwin | predicate: isAuthorOf | object: On the origin of species
 • subject: Darwin | predicate: isItemType | object: person
 • subject: On the origin of species | predicate: isItemType | object: book

Hier wordt gezegd dat de Darwin de schrijver is van "On the origin of species", dat Darwin van het type persoon is en "On the origing of species" van het type boek, dus dat de persoon Darwin de schrijver is van het boek "On the origin of species".

Een predicate heeft op zich twee belangrijke eigenschappen, een domain en een range. In het domain wordt aangegeven welke soorten entiteiten van het predicate gebruik mogen maken, in de range wordt bepaald naar welke soorten entiteiten het predicate mag verwijzen. In een RNA-omgeving worden "entiteitsoorten" item types genoemd. Voortbordurend op bovenstaand voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

 • predicate: isAuthorOf
 • domain: person
 • range: book, article

Hier is dus vastgelegd dat het predicate isAuthorOf gebruikt mag worden door de item types "person", en dat het mag verwijzen naar de item types "boek" of "artikel". Anders gezegd: het predicate isAuthorOf kan een persoon aan een boek of artikel linken.
 
Verschillende predicates kunnen hetzelfde item type in hun domain opgenomen hebben. Vanuit dat item type gezien zijn er dus meerdere predicaten waarmee er een link gelegd kan worden naar andere item types. In het voorbeeld twee nieuwe predicates:

 • predicate: hasAuthor
 • domain: book, article
 • range: person
 • predicate: hasPublisher
 • domain: book, magazine
 • range: person, organization

Hiermee kan een metadata record van een boek samengesteld worden:

 • label: On the origing of species
 • isItemType: book
 • hasAuthor: Darwin
 • hasPublisher: John Murray
 • hasLanguage: english
 • enzovoort…

De onderstreepte teksten zijn links naar andere metadatarecords: dat van de persoon Darwin, van de organisatie John Murray, en van de taal engels. Die hebben zelf waarschijnlijk ook weer allerlei links, en zo ontstaat het referentienetwerk.

Item types

Entiteiten zoals het hierboven genoemde metadata record worden in de RNA-omgeving content items of kortweg items genoemd. Deze content items zijn van een bepaald type, het item type. Die item types zijn op zich overigens ook entiteiten. Zoals we hierboven hebben gezien  wordt het domain van een predicate vastgelegd welke item types van dat predicate gebruik mogen maken. Dus: op grond van hun item type kunnen items in een RNA-omgeving beschikken over bepaalde predicates, van waar uit links aangelegd kunnen worden naar andere content items van een bepaald item type, namelijk het type (of één van de types) dat vastgelegd is in de range van dat predicate.

Dit zijn de in een RNA-omgeving toegepaste basisprincipes van de RDF-modellering. Dit wordt ook wel Linked Data genoemd. Hiermee kunnen complexe datamodellen opgezet worden, al dan niet geïnspireerd op standaard modellen zoals bijvoorbeeld CIDOC-CRM (voor museum objecten), FRBR (voor boeken), EDM (voor kunst, wordt gebruikt in Europeana), of combinaties daarvan.

Referrers en inverses

[Dit gedeelte is nog in bewerking...]

Hiërarchie en overerving

[Dit gedeelte is nog in bewerking...]

Annex items

[Dit gedeelte is nog in bewerking...]

Ghost items

[Dit gedeelte is nog in bewerking...]

 • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012