RecordManager

Met de RecordManager kan via een CMS (Content Management Systeem) webcontent aangemaakt worden die direct gekoppeld kan worden aan het referentienetwerk van een RNA-omgeving. En als het CMS als portal gebruikt wordt door verschillende (sub)sites, dan kan hiervoor zowel in de datalaag als in de RNA-omgeving overeenkomstig "lokale" opslag aangemaakt worden. Dit is geïllustreerd in onderstaande afbeelding.

Het inzetten van een RecordManager heeft vooral voordelen als er rond de RNA-omgeving veel webcontent geproduceerd wordt:

  • Koppelen van webcontent aan de RNA-omgeving gebeurt door rechtsteeks in het CMS de toegestane predicates uit de RNA-omgeving aan te bieden, plus de waarden uit de RNA-referentiestructuren die daarbij ingevuld mogen worden. 
  • Er worden automatisch aan webcontent gekoppelde metadatarecords in de RNA-omgeving aangemaakt. Een import via een connector is dus niet nodig.
  • Subsites hebben hun eigen "lokale" omgeving, zowel in de datalaag (webcontent) als in de RNA-omgeving (metadatarecords, linked data).
  • In de RNA-omgeving is er een strikte scheiding tussen de globale en lokale data. Lokale data (bijvoorbeeld thesaurustermen) kunnen als "kandidaat" aan het globale gedeelte aangeboden worden, eventuele acceptatie vindt plaats vanuit de globale omgeving.
  • De websites die op het CMS aangesloten zijn hebben integraal alle functionaliteiten ter beschikking die nodig zijn voor zoeken en presenteren van resultaten.

De RecordManager is een optionele module. Zij moet afhankelijk van de specifieke RNA-omgeving, van het gekozen CMS, en van de beoogde toepassing apart geïmplementeerd worden. Een specifieke implementatie kan, afhankelijk van het gekozen CMS, al dan niet open source zijn.

  • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012