RNA architectuur

RNA is een acroniem voor Referentie Netwerken Architectuur. Deze term werd voor het eerst gebruikt in het RNA-project , dat zich bezighield met het ontwikkelen van best practices bij het werken met dynamische kennissystemen.

Een dynamisch kennissysteem werd binnen het RNA-project omschreven als een informatie-omgeving waaraan nieuwe content heel gemakkelijk toegevoegd kan worden, waarbij ze dan ook direct zo automatisch mogelijk onderdeel gemaakt wordt van het op semantische technologieën gebaseerde vindbaarheidssysteem (dus meer dan alleen full text search). Die flexibiliteit wordt bereikt door content via metadata te koppelen in een referentienetwerk.

De RNA-architectuur is een webgebaseerde architectuur die is gericht op het gemakkelijk kunnen koppelen van kennisbronnen op het web, en het op gemakkelijke en eenduidige manier vindbaar maken van alle verschillende soorten content in die bronnen.

Drie lagen architectuur

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is worden er drie lagen onderscheiden:

datalaag: Aan de onderkant bevindt zich een datalaag. Hierin bevinden zich de bronnen: databases, file systemen, webpagina's, enzovoort. Deze bronnen zijn bereikbaar via het internet. Deze laag vertegenwoordigt het aanbod van informatie.

applicatielaag: Aan de bovenkant bevindt zich een laag met applicaties, die gebruik willen maken van het informatie-aanbod uit de onderste laag. In deze applicatielaag wordt de vraag bepaald.

referentielaag: In de tussenliggende laag bevind zich een netwerk van referenties. Deze referentielaag dient als een soort makelaar tussen de vraag- en de aanbodzijde, door hoogwaardige ontsluitingsfunctionaliteit te koppelen aan gedetailleerd overzicht van de beschikbare data.

Voor vindbaarheid belangrijke data uit de bronnen wordt als metadata records via connectoren naar de referentielaag gebracht. Deze metadata records worden vanwegen hun afkomst ook wel bronrecords genoemd. Ze worden gekoppeld aan thesaurusstructuren, die als het ware de landkaart vormen van het kennisdomein waaraan het netwerk gerelateerd is. Applicaties raadplegen via API's (application programmers interfaces) het referentienetwerk om heel gericht informatie uit de bronnen te kunnen halen.  

De referentielaag plus de interfaces die er zijn voor communicatie en uitwisseling met beide andere lagen noemen we een RNA-omgeving.

  • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012