RNA Toolset

De door Trezorix ontwikkelde hulpmiddelen die in een RNA-omgeving gebruikt kunnen worden om de referentielaag te beheren en uit te breiden worden de RNA Toolset  genoemd. Met de Toolset kan de modellering van de betreffende RNA-omgeving beheerd worden, referentiestructuren en content items kunnen redactioneel bewerkt worden, er  kunnen imports en exports gedaan worden, enzovoort. De afbeelding laat zien dat de RNA Toolset in feite een "gewone" applicatie is, die net zo als andere applicaties gebruik maakt van de API om haar taken in de RNA-omgeving uit te kunnen voeren. 

Modelmanagement

De RNA Toolset wordt gebruikt om de modellering van de RNA-omgeving op te zetten en te beheren:

 • Aanmaken en positioneren van item types
 • Aanmaken en positioneren van predicates en bepalen wat hun domain en range is

Redactie

De RNA Toolset wordt ook gebruikt voor meer op de content zelf gerichte redactionele werkzaamheden (ook wel authoring genoemd).

Aanmaken van referentiestructuren:

 • er zijn thesauri, dat zijn hiërarchische structuren van concepten die vooral dienen voor classificatie (hierbij wordt de SKOS standaard gehanteerd)
 • en er zijn structuren met bron records (metadata records die een object in één van de bronnen vertegenwoordigen) , waarbij het gaat om Linked Data die in een beheersstructuur bij elkaar zijn gebracht

Aanmaken en positioneren van content items:

 • aanmaken van labels, dat zijn de aanduidingen (meertalig) van content items die gebruikt worden voor het geautomatiseerd aanleggen van links vanuit andere items
 • handmatig invoeren van waarden voor de predicates die bij het content item horen
 • invoeren van writings, dat is rich tekst (tekst met opmaak, afbeeldingen, etc.) die aan een content item gekoppeld kan worden
 • bepalen van de positie van een content item in een structuur, wat van belang kan zijn voor bijvoorbeeld de vindbaarheid ervan
 • aanmaken van annex items, dat zijn content items binnen een ander content item die worden gebruikt voor groepering van bepaalde eigenschappen

Beheren van links: Links worden op basis van semantische mapping automatisch aangemaakt in een RNA-omgeving. Niet altijd kan er gemapt worden, bijvoorbeeld:

 • omdat er geen  overeenkomstig label is
 • omdat er in een bedoeld overeenkomstig label een schrijffout of spellingsvariant zit
 • omdat er keuze is uit meerdere instanties van een overeenkomstig label en de software niet weet welke er gekozen moet worden.

Dergelijke niet gelinkte waarden van predicates worden "literals" genoemd: ze zijn alleen een stuk tekst, geen referentie. Deze "kapotte links" kunnen opgespoord worden met de literal management functie, en vervolgens kunnen ze redactioneel behandeld worden.

Uitvoeren van imports en exports: In de RNA-omgeving kunnen XML- en Excel-bestanden geïmporteerd en geëxporteerd worden. De meest voorkomende toepassing hiervan:

 • import van thesauri
 • import van bron records

Beheer van het referentienetwerk

 • beheer van de meertaligheid van de referentiestructuren
 • beheer van gebruikers en hun permissies
 • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012