RNA Toolset - interface

De interface van de RNA Toolset bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:  

  • een menubalk, bovenin het scherm
  • het dashboard, dat is altijd het eerste tabblad
  • tabbladen voor structuren en hun onderdelen
  • tabbladen voor speciale functies, zoals de Import Manager en de Literal Manager
  • context-menu's die per tabblad opgeroepen kunnen worden

Dashboard

Het dashboard is het centrale onderdeel van de RNA Toolset. Hier wordt overzicht gegeven van de opbouw van het referentienetwerk. Het bestaat uit twee panelen: het linker paneel, "Structures", toont in een boom-interface alle structuren die het referentienetwerk vormen. Deze structuren kunnen gegroepeerd zijn in mappen (folders). Het rechter paneel, "Details", toont informatie over een bepaalde structuur, in de onderstaande afbeelding is dat de structuur "ArcheoPeriods".  

Het paneel "Structures" heeft bovenin een eigen menubalk, met buttons voor respectievelijk verversen en uit- en inklappen van de boomstructuur, en voor het openen van een specifieke referentiestructuur.

Door met de rechter muisknop in het "Structures" paneel te klikken wordt een context-menu geopend, zoals te zien is in onderstaande afbeelding. Welke onderdelen in dit menu beschikbaar zijn is afhankelijk van het onderdeel waarop geklikt is, en van de rechten van de gebruiker. Deze onderdelen hebben te maken met beheer van structuren, ze worden uitgelegd in de handleiding "RNA Toolset - structuren". 

 

Tabbladen voor referentiestructuren

Referentiestructuren zijn de structuren waarin de verschillende items uit het referentienetwerk georganiseerd zijn. Wanneer vanuit het dasboard een referentiestructuur geopend wordt, dan zal deze getoond worden in een eigen tabblad. Onderstaande afbeelding toont het tabblad voor de structuur "ArcheoPeriods". Van deze structuur is het item "midden-romeinse tijd" geselecteerd, waarvan de data te zien zijn in het middelste paneel "Item details". In het rechter paneel, "Referrers" is te zien welke items gekoppeld zijn aan het item uit het middenpaneel.

 

Ook hier kan in het linker paneel via de rechter muisknop een context-menu opgeroepen worden, zie onderstaande afbeelding. En ook hier is het afhankelijk van o.a. de rechten van de gebruiker welke opties uit het context-menu ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Deze menu-onderdelen hebben te maken met beheer van items, ze worden uitgelegd in de handleiding "RNA Toolset - items". 

De menubalk

Via de menubalk kunnen een aantal functies gekozen worden die ook vanuit de context-menu's opgeroepen kunnen worden. Het gaat hier om de items onder "Structure" en "Items". Daarnaast zijn er een aantal opties die alleen hier gekozen kunnen worden. Deze bevinden zich onder "Applicaties" linksboven en onder de inlognaam rechtsboven. Ze zijn te zien in onderstaande afbeelding.

 

De functies "Import Manager" en "Literal mapping", linksboven, en de zoekbox rechts worden besproken in de handleiding "RNA Toolset - referentienetwerk". De functies "Tracking", "Users", Manage roles" linksboven, en "Change password" en "Settings" rechtsboven worden uitgelegd in de handleiding "RNA Toolset - systeembeheer".

 

  • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012