RNA Toolset - items

Opmerking: Alle hieronder beschreven handelingen worden verricht in een tabblad voor een referentiestructuur, tenzij anders is vermeld.

Opmerking: Verschillende handelingen kunnen alleen verricht worden als je daar pemissie voor hebt. Permissies worden ingesteld door de systeembeheerder.

Onderdelen van een item

Een item (of content item) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Eén of meer preferred labels (voorkeurstermen). Per taal kan er maar één voorkeursterm voorkomen. Er is altijd een systeemnaam (preferred label (sys)).
 • Eventueel één of meer alternative labels (synoniemen). Per taal kunnen meerdere synoniemen voorkomen.
 • Eventueel één of meer descriptions (korte beschrijvingen). Per taal kan er maar één beschrijving voorkomen. 
 • Eventueel één of meer properties (eigenschappen) in de vorm van predicates (type eigenschap) en hun waarden. De rol van predicates wordt uitgelegd in het artikel "Modellering".
 • Eventueel één of meer annex items (een item binnen en item), zie hieronder. 
 • Eventueel een aantal min of meer administratieve eigenschappen (allen tekst): "specification", "note", "source" en source id".
 • Eventueel een writing, dit zijn data in de vorm van rich text (tekst met afbeeldingen, audiovisueel materiaal, etc.).

Item aanmaken

 • Klik met de rechter muisknop op een item. Het nieuwe item zal als kind (child node) van dit item aangemaakt worden.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "create item".
 • Er verschijnt een popup-venster.

Er moeten vervolgens één of meer namen ingevoerd worden:

 • In het popup-venster bevinden zich invoervelden voor preferred labels voor de talen die bij de betreffende referentiestructuur zijn ingesteld.
 • Er moet tenminste een naam ingevoerd worden bij "System language".

En er moet een item type gekozen worden:

 • Voer in het onderste veld een item type in door een naam in te typen.
 • Zodra je begin te typen verschijn er suggesties van gedefinieerde item types.
 • Klik nadat het item type is ingevoerd op "save" of "cancel".

of

 • Klik op de button "...".
 • Er verschijn een volgend popup venster, met de structuur van gedefinieerde item types.
 • Selecteer een item type.
 • Klik op "select".
 • Klik nadat het item type is geselecteer op "save" of "cancel".

Open vervolgens het item (zie hieronder) om het verder te bewerken.

Als het aan te maken item een predicate is, dan kan er ook een inverse bij aangemaakt worden. Meer hierover is te vinden in de handleiding "RNA Toolset - referentienetwerk" onder "Item types en predicates" en in het artikel "Modellering" onder "Referrers en inverses".

Item openen

 • Lokaliseer het item dat je wilt openen in de structuur in het linker paneel.
 • Dubbelklik op het item. Het item wordt met al zijn eigenschappen getoond in het middenpaneel. In het rechterpaneel worden alle items getoond die in link hebben met het geopende item.

Item bewerken

 • Klik op de button "Edit", linksboven in het middenpaneel. 

Het bewerken van labels en descriptions gaat als volgt:

 • De tekst van een label of description kan op normale manier van tekstinvoer gewijzigd worden.
 • Je kunt een veld toevoegen door op de button "+" geheel rechts te klikken. Je kunt dan een tekst invoeren en een taal via de uitklaplijst rechts selecteren.

Je kunt een veld verwijderen door op de button "-" geheel rechts te klikken.

Het bewerken van statements (predicates en hun waarden) gaat als volgt:

 • Je kunt een statement toevoegen door op de button "+" geheel rechts te klikken.
 • Selecteer vervolgens een predicate uit de uitklaplijst, direct achter de aanduiding "statement". De beschikbare predicates zijn bepaald door in welke domains het type van het betreffende item voorkomen (zie ook het artikel "Modellering" onder "Predicates, domain en range").
 • Voer een waarde in door te typen en een item uit de suggesties te selecteren.
 • Of selecteer een waarde door op de button "..." te klikken en in het popup-venster dat verschijnt achtereenvolgens rechtsboven een structuur te selecteren en vervolgens een item daar uit aan te klikken. Klik daarna op "select" of "cancel".
 • Je kunt een statement verwijderen door op de button "-" geheel rechts te klikken.

Er kunnen ook annex items aangemaakt worden. De toepassing van annex items wordt uitgelegd in het artikel "Modellering" onder "Annex items".

 • Selecteer in de uitklaplijst achter de aanduiding "annex" een predicate van waaruit naar het annex item verwezen moet worden.
 • Kies vervolgens in het volgende veld (door typen of gebruik van de button "...") een item type voor het annex item.
 • Klik daarna op "add".
 • Er verschijnt nu een button "edit", klik hierop.
 • Vervolgens verschijnt er een popup-venster waarin het annex item verder bewerkt kan worden. Dit werkt op dezelfde manier als hiervoor voor een gewoon item is beschreven.

De properties "specification", "note", "source" en "source id" worden met normale tekstinvoer berwerkt.

Het bewerken van een item wordt als volgt afgesloten:

 • Klik op "save" om de bewerking op te slaan zonder het edit-scherm te verlaten.
 • Klik op "save & close" om de bewerking op te slaan en het edit-scherm af te sluiten.
 • Klik op "close" om de bewerking te annuleren en het edit-scherm af te sluiten.

Item verplaatsen

Een item kan als volgt binnen zijn huidige structuur verplaatst worden:

 • Klik met de linker muisknop in het linker paneel op het betreffende item.
 • Houdt de muisknop ingedrukt en sleep het item naar een andere plaats.
 • Het item en alle ondergeplaatste items worden op de nieuwe plaats gezet.

Een item kan ook naar een andere structuur verplaatst worden:

 • Klik met de rechter muisknop in het linker paneel op het betreffende item.
 • Klik in het popup-venster dat verschijnt op "move". 
 • Er verschijnt een volgend popup-venster. Selecteer hier in de uitklaplijst rechtsboven een andere structuur.
 • Klik in de geselecteerde structuur op een item waar het te verplaatsen item onder of boven gezet moet worden. 
 • Klik op "append to" en "insert before" of "insert after", of annuleer met "cancel".

Item dupliceren

Een item kan gedupliceerd worden, bijvoorbeeld om een aantal data niet opnieuw in te hoeven voeren. Het duplicaat wordt een nieuw en op zichzelf staand item, met eigen labels en identifiers. Het dupliceren gaat als volgt:

 • Klik met de rechter muisknop in het linker paneel op het betreffende item.
 • Klik in het popup-venster dat verschijnt op "duplicate".
 • Het duplicaat wordt onder het oorspronkelijk item geplaatst. De preferred labels hebben de toevoeging "Copy" gekregen. Ook, maar niet direct zichtbaar, heeft het item zijn eigen identifiers gekregen. 

Item dupliceren als ghost

Een item kan ook gedupliceerd als kloon, bijvoorbeeld om het item in meerdere structuren voor te laten komen. Een dergelijk ghost item doet uitsluitend dienst als representant van het oorspronkeliljke item, het kan zelf niet bewerkt worden. Meer over ghost items is te vinden in het artikel "Modellering" onder "Ghost items". Het aanmaken van een ghost item gaat als volgt:

 • Klik met de rechter muisknop in het linker paneel op het betreffende item.
 • Klik in het popup-venster dat verschijnt op "insert ghost copy".
 • Er verschijnt een volgend popup-venster. Selecteer hier in de uitklaplijst rechtsboven een andere structuur.
 • Klik in de geselecteerde structuur op een item waaronder het ghost item geplaatst moet worden.
 • Klik op "select" of "cancel". 

Item mergen

Opmerking: Alleen items van hetzelfde type kunnen gemerged worden.

 • Klik met de rechter muisknop op het item dat je wilt mergen met een ander items.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "merge into".
 • Er verschijnt een volgend popup-venster. Selecteer hier in de uitklaplijst rechtsboven een andere structuur.
 • Klik in de geselecteerde structuur op een item waarmee gemerged moet worden.
 • Klik op "select" of "cancel".

Na het mergen van een item B in een item A is er het volgende gebeurd:

 • De preferred labels van B (behalve het systeem label) zijn alternative labels van A geworden. De taal is hierbij gehandhaafd. Dubbelingen zijn genegeerd.
 • De alternative labels van B zijn alternative labels van A geworden. De taal is hierbij gehandhaafd. Dubbelingen zijn genegeerd.
 • Descriptions van B zijn genegeerd.
 • Alle predicates van B zijn met hun waarden aan A toegevoegd. Dubbelingen zijn genegeerd.

Item(s) verwijderen en herstellen

Het verwijderen van een item, met alle items die er onder geplaatst zijn, bestaat uit twee stappen:

In de eerste stap wordt het item, met eventuele kindjes, als "deleted" gemarkeerd, waardoor ze buiten zicht maar op hun oorspronkelijk plek worden bewaard. Dit gaat als volgt:

 • Klik met de rechter muisknop in het linker paneel op het betreffende item.
 • Er verschijnt een popup-venster waarin - als waarschuwing - aangegeven staat wat voor relaties er zijn met andere items.  
 • Klik op "delete" als het item en eventuele kindjes inderdaad verwijderd moeten worden.

Items die verwijderd zijn doordat ze als "deleted" zijn gemarkeerd kunnen weer hersteld worden als actief item. Dit gaat als volgt:

 • Klik boven in het linker paneeel op de tweede button van links (mouse-over tekst: "Show items in recycle bin"). Hierdoor worden als "deleted" gemarkeerde items in grijs weergegeven.
 • Klik met de rechter muisknop op het betreffende item.
 • Klik in het popup-venster dat verschijnt op "restore". Het items en zijn eventuele kindjes worden nu weer actief onderdeel van de referentiestructuur.

Als "deleted" gemarkeerde items kunnen ook permanent verwijderd worden. Ze zijn dan echt "vernietigd" en kunnen niet meer hersteld worden. Dit gaat als volgt:

 • Klik boven in het linker paneel op de tweede button van links (mouse-over tekst: "Show items in recycle bin"). Hierdoor worden als "deleted" gemarkeerde items in grijs weergegeven.
 • Klik met de rechter muisknop op het betreffende item.
 • Klik in het popup-venster dat verschijnt op "delete permanently". Het items en zijn eventuele kindjes worden nu definitief uit het systeem verwijderd. 
 • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012