RNA Toolset - structuren

Opmerking: Alle hieronder beschreven handelingen worden verrricht in het linker paneel van het dashboard, tenzij anders is vermeld.

Opmerking: Verschillende handelingen kunnen alleen verricht worden als je daar pemissie voor hebt. Permissies worden ingesteld door de systeembeheerder.

Structuur aanmaken

 • Klik met de rechter muisknop op een map (folder) in de boomstructuur. 
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "add structure".
 • De nieuwe structuur verschijnt in dashboard onder de naam "New structure". Deze naam kan veranderd worden zoals hieronder is beschreven.

Structuur openen

 • Klik met rechter muisknop op de structuur die je wilt openen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "open"

of

 • Klik op de structuur die je wilt openen.
 • Klik vervolgens de "open" button boven in paneel.

of

 • Dubbelklik op de structuur die je wilt openen.

De betreffende structuur wordt geopend in een eigen tabblad.

Structuur hernoemen

 • Klik met de rechter muisknop op de structuur die je wilt hernoemen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "rename".
 • Type in het popup-venster dat verschijnt een andere naam in en klik op "save" of "cancel".

Opmerking: Verander niet zomaar de naam van een structuur, vooral niet de systeemnaam (preferred label (sys)). Externe applicaties die gebruik maken van de RNA-omgeving kunnen hierdoor mogelijk niet meer goed functioneren!

Structuur verplaatsen

 • Selecteer de structuur.
 • Houd de linker muisknop ingedrukt en versleep de structuur naar een aandere positie. 

Structuur verwijderen

 • Als er al items aan de structuur zijn toegevoegd moeten deze eerst verwijderd worden. Zie hiervoor de handleiding "RNA Toolset - items" onder "Items verwijderen".
 • Klik met de rechter muisknop op de structuur die je wilt verwijderen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "delete".

Rechten op een structuur

Opmerking: Het instellen van permissies op een structuur kan alleen gedaan worden door een systeembeheerder.

 • Klik met de rechter muisknop op de structuur waarop je rechten wilt toekennen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "permissions". 
 • Selecteer in het popup-venster dat verschijnt de gebuikers en de rollen die je rechten op de structuur wilt geven en klik op "close".

Taalinstellingen van een structuur

 • Klik met de rechter muisknop op de structuur waarvan je de taalinstellingen wilt wijzigen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "language settings".
 • Er verschijnt een popup-venster.
 • Je kunt een taal toevoegen door deze te selecteren in de linker lijst "Available" en deze met de button "->" te verplaatsen naar de rechter lijst "Selected".
 • Je kunt een taal verwijderen door deze te selecteren in de rechter lijst "Selected" en deze met de button "<-" te verplaatsen naar de linker lijst "Available".
 • Je kunt een taal ander rangorde geven door deze in de rechter lijst "Selected" met de buttons "op" en "neer" omhoog of omlaag te verplaatsen.

Opmerking: In de handleiding "RNA Toolset - systeembeheer" wordt meer uitgelegd over de taalinstellingen.

Folder aanmaken

 • Klik met de rechter muisknop op een map (folder) in de boomstructuur. De nieuwe map zal in deze map worden aangemaakt.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "add folder".
 • De nieuwe map verschijnt in dashboard onder de naam "New folder". Deze naam kan veranderd worden zoals hieronder is beschreven.

Folder hernoemen

 • Klik met de rechter muisknop op de map(folder) die je wilt hernoemen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "rename".
 • Type in het popup-venster dat verschijnt een andere naam in en klik op "save" of "cancel".

Folder verplaatsen

 • Selecteer de map (folder).
 • Houd de linker muisknop ingedrukt en versleep de map naar een aandere positie.

Folder verwijderen

 • Als er al structuren in de map (folder) zijn geplaatst, dan moeten deze eerst overgezet worden naar een ander map, of worden verwijderd. Zie hierboven.
 • Klik met de rechter muisknop op de map die je wilt verwijderen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "delete".
 • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012