RNA Toolset - systeembeheer

Taalinstellingen

Er zijn twee instellingen die met taal te maken hebben:

 • De talen die voor gebruik bij een structuur ingesteld zijn.
 • De talen die een gebruiker in een bepaalde volgorde heeft ingesteld voor presentatie in de RNA-Toolset  

Taalinstelling van een structuur

Het instellen van de talen van een structuur gaat als volgt:  

 • Klik met de rechter muisknop op de structuur waarvan je de taalinstellingen wilt instellen.
 • Klik in het context-menu dat verschijnt op "language settings".
 • Er verschijnt een popup-venster.
 • Je kunt een taal toevoegen door deze te selecteren in de linker lijst "Available" en deze met de button "->" te verplaatsen naar de rechter lijst "Selected".
 • Je kunt een taal verwijderen door deze te selecteren in de rechter lijst "Selected" en deze met de button "<-" te verplaatsen naar de linker lijst "Available".
 • Je kunt een taal ander rangorde geven door deze in de rechter lijst "Selected" met de buttons "op" en "neer" omhoog of omlaag te verplaatsen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

In onderstaande afbeelding is het popup-venster voor de taalinstellingen van een structuur weergegeven.

 

De talen die op deze manier geselecteerd zijn verschijnenen in het popup-venster voor het aanmaken van nieuwe items, zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

Ook kunnen de gekozen talen gebruikt worden bij het aanmaken van preferred en alternative labels, wat in onderstaande afbeelding getoond wordt.

Taalinstelling van een gebruiker

Een gebruiker kan instellen wat de taal is die bij voorkeur in het scherm van de RNA Toolset getoond wordt. Dit werkt als volgt:

 • Klik op het de gebruikersnaam, rechts boven in het scherm.
 • Klik op settings in het popup-venstertje dat verschijnt.

 • In het grote popup-venster dat daarna verschijnt kunnen de voorkeurstalen en hun volgorde ingesteld worden op de hierboven al beschreven manier.

De gekozen talen in de gebruikersintellingen zoals getoond in bovenstaande afbeeldingen hebben het volgende effect:

 • Als een item een systeemnaam heeft (preferred label (sys)), dan zal deze getoond wordt bij het item in de structuur.
 • Is er geen systeemnaam, maar wel een Nederlandse naam, dan zal deze getoond worden.
 • Is er ook geen Nederlandse naam dan zal de Engelse naam getoond worden.
 • Is die er ook niet dan zal de naam getoond worden in de taal die bovenin de instellingen van de structuur staat.

Onderstaande afbeelding laat het effect twee verschillende gebruikersinstellingen zien: Links staat in de gebruikersinstellingen "System language" als eerste taal ingesteld, rechts staat "Dutch; Flemish" als eerste taal ingesteld.

Paginalengte

In de voorlaatste afbeelding hierboven is te zien dat bij de gebruikersinstellingen ook de paginalengte bepaald kan worden. Hiermee kan ingesteld worden hoeveel items "per pagina" getoond zullen worden als er door de software paginering wordt toegepast. In onderstaande afbeelding worden in de betreffende strucuur de items getoond in een onderverdeling van 26 pagina's.

Gebruikers en rollen

[Dit gedeelte is nog in bewerking...]

Tracking

Met de tracking functionaliteit kunnen activiteiten op onderdelen van een RNA-omgeving gemonitored worden. Tracking gegevens kunnen op twee manieren opgeroepen worden, per item of via een tabblad met een volledig tracking overzicht.

Het oproepen van de tracking gegevens van een item gaat als volgt:

 • Klik met de rechter muisknop op het item waarvan je de tracking gegevens wilt zien.
 • Klik in het popup-venster dat verschijnt op de optie "properties".
 • Klik in het volgende popup-venster dat verschijnt op het tabblad "tracking". 

 In onderstaande afbeelding zijn de tracking gegevens van een item weergegeven:

 • Het item "Molen, rijksmonument 12318 - Aeolus" is aangemaakt op 8 maart door een webservice (in dit geval de import functionaliteit).
 • Het item is op 7 mei opnieuw opgeslagen door gebruiker Hans.

Het oproepen van een volledig overzicht met tracking gegevens gaat als volgt:

 • Klik op de optie "tracking" in het menu "application" linksboven.
 • Er wordt nu een tabblald "tracking" geopend, zie afbeelding hieronder.

In dit tabblad zijn 6 kolommen te zien, die op de volgende manier gemanipuleerd kunnen worden:

 • De volgorde van de kolommen kan gewijzigd worden door ze met de muis naar een andere plaats te slepen.
 • De volgorde van de rijen kan gewijzigd worden door in de header van een kolom te klikken, waarmee deze als selectie-criterium gaat gelden. Door nog een keer in dezelfde kolom te klikken wordt de volgorde omgedraaid.
 • Wanneer de muis op een kolom header staat verschijnt er rechts in de header een pijltje. Door hier op te klikken verschijn er een menu waarmee respectievelijk de volgorde van weergave, de te tonen kolommen, en een filtering op de waarden in de betreffende kolom ingesteld kunnen worden. Zie onderstaande afbeelding.
 • Door op een blauw gekleurd item te klikken wordt dat item opgeroepen.

 • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012