Handleiding RNA Viewer

Browsen in structuren

Het eerste tabblad van de viewer, "structuren",  geeft alle structuren weer die zich in de RNA-omgeving bevinden. De content in deze structuren kan in de viewer worden geraadpleegd.

Content in een structuur bekijken

 • Klik eenmaal op een structuur om deze te openen.
 • Klap de structuur verder uit door op de [+] buttons links van de items te klikken.
 • Klik eenmaal op een item om het te bekijken. Het item verschijnt in het rechter panel.

Een content item bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Naam en data van het item (bovenaan).
 • Rich text content, bijvoorbeeld artikelen met afbeeldingen (vaak niet aanwezig, zoals in de afbeelding).
 • Verwijzingen vanuit andere items naar het weergegeven item (onderaan).

Vanuit items naar andere items navigeren

In de data van het item zijn sommige warden blauw gekleurd, evenals in de verwijzingen vanuit andere items naar het item. Dit zijn links naar andere items in de RNA-omgeving.

 • Klik op een link om het gelinkte item te openen.
 • Klik op de back-button van de browser om weer terug te gaan naar het oorspronkelijke item.
 • Klik eenmaal op de tab “Structuren” om terug te keren naar het overzicht van structuren.

Zoeken op tekst

Op het tabblad "zoeken op tekst" kan gezocht worden naar content door een trefwoord in te voeren. Er kan door de hele RNA-omgeving worden gezocht of in delen ervan.

Zoeken in alle structuren

 • Voer in het invoerveld in de kolom "Zoekopdracht" een zoekterm in. Dit mag een woord zijn, meerdere woorden of een deel van een woord, gevolgd door een asterisk (*, een z.g. wildcard).
 • Klik op "zoek".

Zoeken in geselecteerde structuren en eigenschappen

 • Klik in de linker kolom onder de kop "Selecteer structuren" één of meerdere structuren om te doorzoeken. De geselecteerde structuren (in de afbeelding "Archeologische perioden") worden rood gemarkeerd en verschijnen in de middelste kolom onder het kopje "Zoek in structuren".
 • Selecteer eventueel de specifieke eigenschappen waarin gezocht moet worden. Klik in de linker kolom onder het kopje "Selecteer eigenschappen" de eigenschap(pen) waarin moet worden gezocht door deze aan te klikken. Alleen de zwart gekleurde eigenschappen kunnen worden gekozen. De uitgegrijsde eigenschappen komen niet voor in de geselecteerde structuren. De geselecteerde eigenschappen worden rood gemarkeerd en verschijnen in de middelste kolom onder het kopje "Zoek in eigenschappen".
 • Voer in het invoerveld in de kolom "Zoekopdracht" een zoekterm in.
 • Klik op "zoek".

Zoekopdrachten aanpassen

Wanneer de resultaten niet naar verwachting zijn, kan de zoekopdracht worden aangepast.

 • Verwijder een geselecteerde structuur of eigenschap door in de kolom "Zoekopdracht" éénmaal op de structuur of eigenschap te klikken. De zoekresultaten worden direct aangepast.
 • Voeg meerdere structuren of eigenschappen aan de zoekopdracht toe zoals hierboven beschreven. De zoekresultaten worden direct aangepast.

Zoekresultaten openen

 • Navigeer in de zoekresultaten naar het gewenste item (per keer worden 20 resultaten weergegeven. gebruik bij meer dan 20 resultaten de tabs of de >> button links onder de resultatenlijst om de volgende 20 te tonen) en klik er eenmaal op. Het item wordt weergegeven.
 • Klik op de back-button van de browser om weer terug te gaan naar de zoekresultaten.

Zoeken met eigenschappen

Op het tabblad "Zoeken met eigenschappen" kunnen zoekresultaten snel en efficiënt worden vernauwd. Deze vorm van zoeken wordt ook wel "facet zoeken" of "faceted search" genoemd.

Selecteren van eigenschappen en waardes

 • Klik in de linker kolom "Eigenschappen" op een eigenschap.
 • Selecteer in het pop-upvenster één van de weergegeven waarden door erop te klikken. De lijst geeft standaard 20 waarden weer. Als de gezochte waarde hier niet tussen staat kan naar deze waarde worden genavigeerd door in het "filter" tekstveld bovenin het pop-upvenster de beginletter(s) van de waarde in te typen.
 • Selecteer eventueel op dezelfde wijze nog één of meerdere eigenschappen om de zoekopdracht verder te vernauwen. De resultaten worden na elke keuze direct aangepast.
 • NB: uitgegrijsde eigenschappen kunnen niet (meer) worden gekozen.

Door achtereenvolgende keuze van een eigenschap en een waarde daarvoor worden er twee zaken bewerkstelligd:

 • Het aantal overgebleven items wordt kleiner (namelijk die items die de betreffende waarde van het eigenschap hebben).
 • Het aantal te selecteren eigenschappen wordt kleiner (namelijk alleen die eigenschappen die voorkomen bij de overgebleven items).

In het volgende voorbeeld wordt in twee stappen een set van twee items gevonden uit een totaal van ca. 400.000. 

In bovenstaande afbeelding is bij de eigenschap "cultuur" gekozen voor de waarde "Roessener-cultuur". Er zijn 68 items die deze waarde voor de betreffende eigenschap hebben (waarvan er 20 op de 1e pagina rechts worden getoond). Vervolgens is op deze set van 68 voor de eigenschap "archeologische datering" de waarde "-5300/-4200" gekozen. Er zijn twee items die daaraan voldoen, zie onderstaande afbeelding.   

Zoekopdrachten aanpassen

 • Deselecteer een gekozen eigenschap door er in de kolom "zoekopdracht" op te klikken. De zoekresultaten worden direct aangepast.
 • Kies een nieuwe eigenschap en waarde op de hierboven beschreven wijze. 

Zoekresultaten openen

 • Navigeer in de zoekresultaten naar het gewenste item (per keer worden 20 resultaten weergegeven. gebruik bij meer dan 20 resultaten de tabs of de >> button linksonder de resultatenlijst om de volgende 20 te tonen) en klik er eenmaal op. Het item wordt weergegeven.
 • Klik op de back-button van de browser om weer terug te gaan naar de zoekresultaten.
 • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012