Links

De links op deze pagina laten een aantal voorbeelden zien van verschillende toepassingen van RNA-omgevingen en van de RNA Toolset en bijbehorende modules.

Natuur

Het hart van het Soortenregister is een hiërarchische structuur met alle Nederlandse planten en dieren, die gekoppeld is aan een complex referentiesysteem voor beheer van taxonomische naamgeving. Het Soortenregister dient als koppelstructuur en naamgevingsverantwoording voor andere kennisbanken op gebied van natuur en biodiversiteit.

In NatuurCollectie zijn in het kader van het project Digitale Natuurhistorische Collectie Nederland datasets met objectbeschrijvingen van 5 Nederlandse natuurmusea bij elkaar gebracht.

Voor de DierenZoeker is een RNA-omgeving uitgerust met een module voor "facet determinatie". Hiermee kan een determinatiesysteem betrekkelijk eenvoudig opgebouwd en uitgebreid worden.

Bovenstaande links tonen portals van het Sterna project, een Europees "Best Practice Netwerk" project dat in het kader van de doelstellingen van de Europese Digitale Bibliotheek experimenteerde met integratie van semantisch verrijkte digitale bronnen op het gebied van natuurhistorie, biodiversiteit en natuurbescherming. Sterna was één van de eerste toepassingen van een RNA-omgeving.

Cultuur

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en diverse partners zijn een uitgebreid semantisch netwerk aan het opbouwen waarmee zeer uiteenlopende content met elkaar in verband gebracht kan worden.

 Bibliotheken

  • Bibliotheek.nl Inlichtingen

[Nog niet online...]

  • Trezorix | information architecture | copyright 2010-2012